Studije i Komiteti

ZAŠTO IMAMO KOMITETE?

Komiteti su neformalne organizacije zainteresovanih strana, osnovani za potrebe praćenja razvoja društva kroz monitoring indikatora u zadatim vremenskim periodima. GlobalGPS BH i VTK će organizovali rad Komiteta. Uloga svakog člana Komiteta je da aktivno učestvuje u promociji ciljeva Programa, svakog pojedinog stuba razvoja, da priprema i dobavlja podatke za potrebe izračuna indikatora i da aktivno učestvuje u stvaranju okruženja za digitalizaciju bh društva. Komiteti se sastaju četiri puta godišnje i to u vidu radionica ili ekspertskih debata. Radionice su aktivnosti koje su fokusirane na rad Komiteta. Drugim riječima, unutar radionica biti će organizovane ekspertske debate, na kojima će biti vođene diskusije o različitim temama iz oblasti pilara, a koje budu na planu realizacije Programa. Te teme su fokusirane na indikatore, indeks razvijenosti, smjernice/politike, strategije, akcione planove, društvene ciljeve i slično.

ZAŠTO RADIMO STUDIJE?

Studije su naučno-istraživačke knjige, kojim opisujemo stanje nacije, odnosno presjek nacije u domenu digitalizacije segmenta i cjeline bh društva. Naime, one obuhvataju veliki broj tematskih cjelina o digitalizaciji, kroz različite sfere društva: Digitalna transformacija transportne i logističke industrije; eZdravstvo; Industrija IKT; eEnvironment/eEkologija; eGovernment; ePoslovanje; eLegisltation i eJustice/eIdentification/ eAuthentification; eEdukacija; Novo društveno uređenje; Digitalni sadržaj; IKT i Energetska efikasnost; Prava korisnika u informacionom društvu/digitalnoj ekonomiji; Standardizacija; Biblioteka, digitalizacija kulturnog i historijskog naslijeđa i elnkluzija; Upotreba IKT radi poboljšanje sigurnosti i bejzbjednosti građana; Presjek tehnologija i servisi informacionog društva – pretpostavke za uspostavu; Budućnostfinansijkog sektora; eSME – Building digital enterprise – FSB; Nova radna snaga; Good Governance; Benčmarking indikatori za razvoj informacionog društva; Indeks eSpremnosti; Digitalna konkurentnost; Indeks tehnološkog uticaja na društvo; Preporuke za premoštavanje digitalnog raskoraka, a koje će biti ukomponovane u 12+4 knjige/studije. Namjera nam je potaknuti bh društvo da bude dio procesa stvaranja konkurentnije, efikasnije i efektivnije države, pored pružanja podrške Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Europskoj Uniji, ali i u procesu uspostave modernih i tehnološki adekvatnih standarda 21. stoljeća.