Zlatni Sponzor

Zlatni Sponzor

Šta Sponzor dobiva?

  • Ulaznice za trodnevnu konferenciju
  • Isticanje naziva sponzora na PR bini konferencije
  • Sponzor će biti naveden na listi medija na web stranici konferencije i stranicama socijalnih medija
  • Dvije stručne knjige na temu konferencije
  • Članci o sponzoru na socijalnim mrežama
  • Javna zahvalnica na konferenciji i u medijima
  • Logo Sponzora će biti naveden na brošuri i agendi
  • Ime Sponzora će biti objavljeno u stručnim knjigama

Iznos Ugovora: 7.000 BAM