Srebreni Sponzor

Srebreni Sponzor

Šta Sponzor dobiva?

  • Sponzor će biti naveden na listi medija na web stranici konferencije I stranicama socijalnih medija
  • Javna zahvalnica na konferenciji i u medijima
  • Logo Sponzora će biti naveden na brošuri i agendi
  • Ime Sponzora će biti objavljeno u stručnim knjigama

Iznos Ugovora: 5.000 BAM