Generalni Sponzor

Generalni Sponzor

Šta Sponzor dobiva?

  • Ulaznice za trodnevnu konferenciju
  • Isticanje naziva sponzora na panou u konferencijskoj sali
  • Sponzor će na sesiji imati prostor za prezentaciju u trajanju od 15 minuta
  • Isticanje naziva sponzora na PR bini konferencije
  • Sponzor će biti naveden na listi medija na web stranici konferencije i stranicama socijalnih medija
  • Dvije stručne tematske knjige
  • Članci o sponzoru na socijalnim mrežama
  • Javna zahvalnica na konferenciji i u medijima
  • Logo Sponzora će biti naveden na brošuri i agendi
  • Ime Sponzora će biti objavljeno u stručnim knjigama

Iznos Ugovora: 10.000 BAM