Nova Era Digitalizacije - IIOT sistemi

Digitalizacija kroz Inteligentne IoT sisteme u logistici, transportu i ostalim sferama moguće primjene digitalizacije

Postoji riječ od 14 slova koja se sve češće koristi u transportnoj i logističkoj branši i uskoro se bez nje neće moći zamisliti ni vokabular ni kompanija. Riječ je o „digitalizaciji“. Ona nesporno sve više i više povećava brzinu.

Kako bi obezbjedila svoju konkurentsku sposobnost, preduzeća već sada moraju početi sa optimizacijom sopstvenih procesa. Ovaj proces, ne samo u kompanijama, već i državnim strukturama morao je započeti već “jučer” korištenjem inteligentnih IIoT sistema, od inteligentnog praćenja do inteligentnog dokumentovanja.

Danas u BiH i regionu to izgleda ovako: Pronađen je odgovarajući teret i poslovni partneri su se dogovorili. Nakon toga se uobičajeni dokument šalju faksom ili elektronskom poštom. Na njih se mora čekati čekati ili u najgorem slučaju neće nikada stići. Započinje telefoniranje, guni se vrijeme, efikasnost i – u konačnici – profit.

Vrijeme je da tome kažemo – STOP!


e-Government + eGaaS = e-Država

Tiimiss konferencija sa sobom donosi i iskustva, saznanja i "know-how" stručnjaka iz regiona i Svijeta o "digitalizaciji Države"

Termin e-Government u eGaaS-u se ne tumači u uskom smislu, samo kao online sistem za pružanje usluga građanima ili mehanizam automatizacije vladinih aktivnosti.

To je integralni i inteligentni digitalni ekosistem koji kombinuje sve sfere države u jedinstveni informacioni prostor: vladine institucije, ekonomiju, finansije i socijalnu sferu.

Ekosistem eGaaS-a uključuje globalne registre i softver za izgradnju vladinih, korporativnih i javnih korisničkih aplikacija i platformi zasnovanih na “pametnim ugovorima”.


Tiimiss Novosti

Novosti, obavještenja i informacije u vezi sa Tiimiss Konferencijom i procesom digitalizacije uopšte

Lokacije

Konferencije će se održavati u Sarajevu, na više lokacija.

Svaki događaj će da se održi na nekoliko ekskluzivnih lokacija u Sarajevu, uz najmoderniju digitalnu opremu i ugodan interijer. Dobrodošli!